Danh mục: Lagoona Bình Châu

Vùng đất Lagoona Bình Châu Resort gắn liền với tích xưa về bước chân Thiên Tử. Tương truyền, nơi đây có dòng “Long mạch” quý báu do đích thân nhà Vua phát hiện, tạo nên địa thế “đắc thuỷ”. Sở hữu được bảo địa nơi đây không chỉ là điềm lành, giúp hưng gia mà còn là sự khẳng định vị thế kinh tế của gia chủ.