Tag Archives: bất động sản

Bộ Xây dựng đề nghị sửa đổi Luật Kinh doanh bất động sản

Bộ Xây dựng đang đề nghị sửa đổi Luật Kinh doanh bất động sản nhằm hoàn thiện [...]

Một số cách nhận biết chủ đầu tư bất động sản có uy tín hay không

Chủ đầu tư bất động sản uy tín sẽ đảm bảo hoàn thành dự án theo [...]

Người kinh doanh bất động sản có thể bị tác động mạnh nếu luật được sửa đổi

Qua 6 năm triển khai thực hiện, Luật Kinh doanh bất động sản 2014 đã [...]