Qua 6 năm triển khai thực hiện, Luật Kinh doanh bất động sản 2014 đã phát sinh một số vướng mắc, tồn tại. Dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản sửa đổi có nhiều điểm mới, đặc biệt là những quy định siết chặt hoạt động “cò” bất động sản gây nhiễu loạn thị trường thời gian qua. Nếu được thông qua, một số hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản sẽ có nhiều thay đổi.

Bộ Xây dựng cho biết, qua 6 năm triển khai thực hiện, Luật Kinh doanh bất động sản 2014 đã phát sinh một số vướng mắc, tồn tại hạn chế về kinh doanh nhà, công trình xây dựng có sẵn; về kinh doanh bất động sản hình thành trong tương lai; về kinh doanh quyền sử dụng đất, về chuyển nhượng dự án bất động sản…

Vì vậy, việc sửa đổi Luật Kinh doanh bất động sản (BĐS) là cần thiết. Dự thảo luật (sửa đổi) lần này được bổ sung một số điểm mới đáng quan tâm:

– Bộ Xây dựng đề xuất bổ sung quy định bắt buộc chủ đầu tư dự án BĐS phải thực hiện bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở, công trình xây dựng thông qua sàn giao dịch BĐS.

– Bổ sung quy định làm rõ, cụ thể về yêu cầu đối với chủ đầu tư và đối với dự án nhà ở khi bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở có sẵn.

– Bộ cũng định hướng bổ sung quy định cụ thể về yêu cầu đối với chủ đầu tư và đối với dự án BĐS khi kinh doanh nhà ở, công trình xây dựng hình thành trong tương lai; rà soát sửa đổi, bổ sung quy định về bảo lãnh trong bán, cho thuê mua BĐS hình thành trong tương lai; bổ sung quy định về bảo lãnh khi bán công trình xây dựng hình thành trong tương lai (đặc biệt là các công trình văn phòng lưu trú, căn hộ du lịch…).

Rà soát sửa đổi, bổ sung các quy định về hợp đồng, thanh toán, bàn giao, yêu cầu và trách nhiệm các bên trong kinh doanh nhà ở, công trình xây dựng hình thành trong tương lai.

– Với kinh doanh quyền sử dụng đất, luật cần bổ sung quy định cụ thể về các hình thức kinh doanh quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng kỹ thuật trong dự án bất động sản, bao gồm: chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở để tổ chức, hộ gia đình xây dựng nhà ở; chuyển nhượng quyền sử dụng đất để tổ chức xây dựng công trình theo dự án.

 
Qua 6 năm triển khai thực hiện, Luật Kinh doanh bất động sản đã phát sinh nhiều vướng mắc, tồn tại hạn chế về kinh doanh nhà, công trình xây dựng có sẵn; về kinh doanh bất động sản hình thành trong tương lai… Ảnh: Phan Anh

– Về chính sách về kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản, cần sửa đổi, bổ sung quy định phải có giấy chứng nhận hoàn thành khóa học thì mới được thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới BĐS.

– Bổ sung các quy định về quản lý các cá nhân hoạt động môi BĐS. Bổ sung quy định về hình thức quản lý đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài hành nghề môi giới tại Việt Nam. Sửa đổi, bổ sung với môi giới: thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề; quyền và nghĩa vụ của môi giới; thẩm quyền tổ chức thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới BĐS.

– Cuối cùng, dự thảo cũng đề xuất chính sách về kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch BĐS theo hướng sửa đổi, bổ sung quy định điều kiện về năng lực tài chính đối với việc thành lập sàn giao dịch BĐS; bổ sung quy định về chế độ báo cáo của sàn giao dịch BĐS; bổ sung quy định các mô hình sàn giao dịch BĐS; sửa đổi, bổ sung quy định bắt buộc các giao dịch BĐS phải thông qua sàn giao dịch BĐS; sửa đổi, bổ sung quy định về quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia sàn giao dịch BĐS …

ĐỨC MẠNH (Báo Người Lao Động)